Sedana Medical utser Johannes Doll till ny vd

Regulatorisk

Sedana Medicals (publ) (SEDANA: FN Stockholm) styrelse har utsett Johannes Doll till ny verkställande direktör. Johannes Doll tillträder senast den 1 november, 2021 och efterträder Christer Ahlberg, som enligt tidigare besked kommer lämna sitt uppdrag. Styrelsen har utsett Sedana Medicals kommersiella chef Jens Lindberg till tillförordnad vd från och med den 1 juni.

Johannes Doll är idag operativ chef (EVP och Chief Commercial Officer) på Orexo där han arbetat i nästan åtta år. Doll har cirka 16 års erfarenhet från life science-industrin, bland annat som konsult i nästan åtta år på McKinsey & Company.

”Johannes Doll har de egenskaper som krävs för att ta Sedana Medical till nästa nivå. När vi nu står inför kommersialisering i Europa och etablering i USA kommer Johannes driv och tidigare erfarenhet av att etablera Orexo i USA att vara en stor och viktig tillgång för bolaget.”, säger Thomas Eklund, styrelseordförande för Sedana Medical.

”Jag har följt Sedana Medical ett tag och är imponerad över den resa bolaget gjort. Det känns väldigt hedrande och roligt komma med i bolaget i denna spännande nästa fas. Jag är övertygad om att inhalationssedering kan göra en enorm skillnad för intensivvårdspatienter runt om i världen. Därför ser jag fram emot att arbeta med ett passionerat och kvalificerat team för att etablera Sedaconda som en standard på intensivvårdsavdelningar i de marknader behandlingen lanseras och att ta denna behandling till den viktiga amerikanska marknaden.”, säger Johannes Doll operativ chef på Orexo och tillträdande vd för Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB
Mob: +46 70 824 20 25
E-post: thomas.eklund@investorab.com

Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Sedana Medical är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021, kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sedaconda och räknar med ett godkännande under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar, för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling, som inhalationssedering löser. Idag beräknas det globalt finnas mellan sju och åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården, jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien. Dessa patienter är i genomsnitt sederade tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden