Sedana Medical tecknar distributionsavtal i Australien och Nya Zeeland

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att bolaget har tecknat ett distributionsavtal för försäljning i Australien och Nya Zeeland med distributören Device Technologies. Eftersom AnaConDa redan har marknadsgodkännande på bägge marknader kan försäljningen starta omedelbart. Sedana Medical uppskattar den årliga marknadspotentialen för dessa marknader till cirka 300 miljoner kronor.

Device Technologies har över 850 anställda som tillhandahåller ledande globala varumärken inom både medicintekniska produkter och läkemedel i Australien och Nya Zeeland.

”Device Technologies är en ledande distributör i regionen och AnaConDa passar perfekt in i deras befintliga produktportfölj. Vi kommer att dra nytta av deras starka och mycket relevanta kundnätverk inom intensivvården med både medicintekniska produkter och läkemedel och jag är mycket glad över att de har ett dedikerat försäljnings- och marknadsföringsteam med ett starkt fokus på inhalationssedering.”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

AnaConDa är redan marknadsgodkänd i Australien och Nya Zeeland. När IsoConDa har fått marknadsgodkännande i EU kommer Sedana Medical att undersöka möjligheten att ansöka om marknadsgodkännande i Australien och Nya Zeeland baserat på samma dokumentation som i Europa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten IsoConDa (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget arbetar för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran) under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden