Sedana Medical publicerar sin årsredovisning för 2022

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) publicerar sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser och finansiell information för 2022, samt bolagets framsteg på sina strategiska huvudprioriteringar under året.

”Under 2022 tog vi flera viktiga steg närmare vår vision – att inhalationssedering blir en standardbehandling för mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården. Bland annat inkluderades den första patienten i de registreringsgrundande studierna i USA, NICE i Storbritannien rekommenderade Sedaconda ACD som ett kostnadsbesparande alternativ, och de första flaskorna av Sedaconda (isofluran) såldes i Europa. Under inledningen av 2023 erhöll behandlingen Fast Track Designation från amerikanska FDA och bolagets aktie listades på Nasdaq Stockholm”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sedanamedical.com.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

Denna information är sådan information som Sedana Medical är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2023 kl. 19:00 CEST.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden