Sedana Medical har uppnått en ny viktig milstolpe – Den första behandlade patienten med AnaConDa i Asien.

Regulatorisk

Sedana Medical AB:s (publ) (Sedana Medical) medicinsk tekniska produkt AnaConDa har lanserats i Sydkorea och den första patienten är nu behandlad med produkten.  Sydkorea är det första landet i Asien som börjar att använda AnaConDa för sedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar.

AnaConDa godkändes tidigare i år av den Sydkoreanska myndigheten K-FDA och är därmed den första marknaden i Asien som godkänner AnaConDa teknologin. Sedana Medical har sedan tidigare ingått ett exklusivt avtal med den sydkoreanska distributören DaeSeuk Med Co. Ltd. avseende rättigheter att marknadsföra och sälja AnaConDa till sydkoreanska sjukhus vilket nu alltså initierats. DaeSeuk har en landsomfattande säljstyrka som har börjat utbilda vården i användandet av Sedana Medicals patenterade innovation AnaConDa.

AnaConDa möjliggör Inhalationssedering av patienter på intensivvårdsavdelningar på ett enkelt och säkert sätt och kommer att innebära ett paradigmskifte för behandling av svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar.  

Genom att första patienten är behandlad med inhalationssedering med hjälp av AnaConDa har vi etablerat oss på vår första asiatiska marknad vilket är en milstolpe i företagets historia och i linje med vår strategi.  Sydkorea är ett bra referensland för registrering av AnaConDa i andra asiatiska marknader framöver. Vi tar härmed ytterligare ett stort steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget att detta ger en marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Pareto Securities är certified advisor till Sedana Medical.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 17.10 (CET).

Se alla Pressmeddelanden