Sedana Medical får godkännande i Saudiarabien och sluter distributionsavtal i Mellanöstern

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelade idag att den medicintekniska produkten AnaConDa erhållit marknadsgodkännande i Saudiarabien och att bolaget slutit distributionsavtal för försäljning i Mellanöstern med Techno Orbits i Saudiarabien, CityPharmacy i Förenade Arabemiraten och IBN SINA Pharmacy i Oman. Försäljning väntas komma igång inom kort i Saudiarabien. I de andra länderna har parallella registreringsprocesser startats och försäljning väntas komma igång inom några månader. Sedana Medical uppskattar den årliga marknadspotentialen i Mellanöstern till drygt 500 miljoner kronor.

“Alla dessa distributörer är ledande på sina marknader och det är mycket glädjande att de nu kommer att lansera vår terapi. Vi lägger själva mycket kraft på den europeiska marknaden och uppskattar det stora intresse som finns för att lansera och sälja AnaConDa på marknader utanför Europa och ligger helt i linje med vår vision att utveckla inhalationssedering till en ny standardmetod inom intensivvården i hela världen. Marknadsgodkännandet i Saudiarabien är naturligtvis ett stort steg och gör att vi direkt kan börja sälja”, sa Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

Techno Orbits är en distributör baserad i Saudiarabien som säljer både medicintekniska produkter, bland annat IVA-produkter som NoxBox och Aerogen, och läkemedel i Saudiarabien, Jordanien, Qatar, Kuwait och Bahrain. Techno Orbits har erhållit marknadsgodkännande för AnaConDa i Saudiarabien och kommer att ansöka om registrering i de andra länder där bolaget är verksamt.  

CityPharmacy är en distributör baserad i Förenade Arabemiraten med över 800 anställda som säljer medicintekniska produkter och läkemedel från ledande tillverkare, bland andra Ambu, B.Bbraun, Abbvie, ICU Medical, MSD och Novartis. Registreringsprocessen av AnaConDa inleds omgående och väntas ta cirka ett halvår, därefter kan försäljningen av AnaConDa inledas.

IBN SINA Pharmacy är en omansk distributör av medicintekniska produkter och läkemedel. IBN SINA Pharmacy säljer många IVA-produkter och distribuerar produkter för bland annat ICU Medical, Abbot, Abbvie och Medtronic. IBN SINA Pharmacy har inlett en registreringsprocess av AnaConDa som väntas ta cirka ett halvår, därefter kan produkten börja säljas.

Sedana Medical kommer att samarbeta tätt med dessa distributörer i deras respektive registreringsprocesser. Sedana Medical beräknar att de mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienterna i Mellanöstern summerar till drygt 500.000 behandlingsdygn årligen vilket ger en årlig marknadspotential om drygt 500 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020 kl. 11.30 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) har utvecklat och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter. En större klinisk registreringsstudie pågår för närvarande för att få marknadsgodkännande i Europa för inhalationssedering på intensivvården med läkemedlet IsoConDa® (isofluran). Bolaget räknar med att registreringen av IsoConDa i Europa kommer att äga rum under andra halvåret 2021. Tre år därefter räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent.

Sedana Medicals marknad för kombinationsbehandlingen av AnaConDa och IsoConDa består främst av sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Det finns flera utmaningar för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling som inhalationssedering löser. Idag beräknas det finnas mellan sju till åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården globalt, jämnt fördelade mellan regionerna USA, Europa och Asien. Dessa patienter är sederade i genomsnitt tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande på andra marknader utanför EU och en process för att få marknadsgodkännande i USA 2024.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien, samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexico och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden