Sedana Medical erhåller USA-patent för Sedaconda ACD-S

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) tillkännager att amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office) har beviljat Sedana Medical ett patent för den medicintekniska produkten Sedaconda ACD-S (US Patent No. 11,707,593 B2). Patentet löper till 2037.

Sedaconda ACD-S är huvudprodukten i Sedana Medicals behandling för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). Med en uppskattad marknadspotential på 10-12 miljarder kronor utgör USA Sedana Medicals klart största potentiella marknad. Bolaget genomför för närvarande det kliniska fas III-programmet INSPiRE-ICU med en plan att ansöka om marknadsgodkännande (New Drug Application, NDA) hos amerikanska läkemedelsverket FDA under Q1 2025. Utvecklingsprogrammet har erhållit Fast Track Designation från FDA.

 

”Sedaconda ACD utgör kärnan i Sedana Medicals innovativa lösning för inhalationssedering. Jag är mycket nöjd att amerikanska patentverket har beviljat vår huvudprodukt långsiktigt patentskydd i vår viktigaste framtida marknad”, säger Johannes Doll, VD för Sedana Medical.

 

Sedaconda ACD (eng. Anaesthetic Conserving Device) erbjuder effektiv förgasning av inhalationsanastetikan för leverans till patienten, samt reflektion av läkemedlet vid utandning vilket reducerar konsumtionen. Sedaconda ACD är även en väldigt effektiv värme- och fuktväxlare (HME) och innehåller ett bakterie- och virusfilter.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden