Sedana Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2018

icke-regulatorisk

Klockan 07:00 den 30 augusti 2018 offentliggör Sedana Medical AB (publ) (Bolaget eller Sedana Medical) sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018. Sedana Medical bjuder in till en webbsänd telefonkonferens, med presentation av kvartalsrapporten, samma dag klockan 09.30. Sedana Medicals VD Christer Ahlberg och CMO Peter Sackey deltar i presentationen som hålls på engelska.

Information om hur man deltar:

Webbsändningen inklusive presentationsmaterialet, som även kan ses i efterhand, nås på: https://tv.streamfabriken.com/sedana-medical-q2-2018

Frågor kan ställas skriftligen via webbsändningen eller muntligen via telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer:

DE:     +4969222229046
FI:       +358981710493
FR:      +33170750712
NL:      +31207168416
SE:      +46856642662
UK:      +442030089802
US:      +18557532235

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt på Sedana Medicals webbplats www.sedanamedical.com under Investors/ Presentations. Därifrån kommer det också vara möjligt att nå webbsändningen, och när den är slut, se den inspelade versionen av webbsändningen och telefonkonferensen. 

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

+46 70 675 33 30,  Christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Maria Engström, CFO, Sedana Medical AB

+46 70 674 33 30,  Maria.engstrom@sedanamedical.com 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

_________________________ 

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa. Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige. 

Se alla Pressmeddelanden