Sedana Medical AB (publ) startar egen försäljningsverksamhet i Norge och Danmark.

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (”Sedana Medical eller Bolaget”) rekryterar norsk och dansk Försäljningschef och etablerar sig därmed i Norge och Danmark med egen direktförsäljning från 1 mars 2018.

Parallellt med den pågående kliniska studien som genomförs i Tyskland och inför ett planerat marknadsgodkännande för läkemedlet IsoConDa® (isofluran) i Europa, bygger Sedana Medical upp en internationell säljorganisation i egen regi på dess huvudmarknader kompletterad med externa distributörer och återförsäljare på övriga marknader

Sedana Medical har sedan flera år etablerat sig med egen försäljningsorganisation i Tyskland där man idag säljer AnaConDa med tillbehör. AnaConDa är en patenterad medicinteknisk produkt med en unik teknologi som gör det möjligt att sedera patienter med ett flyktigt anestetikum, IsoConDa. Bolaget har också sedan en tid tillbaka etablerat en egen försäljningsorganisation i Frankrike och Spanien. Under slutet av 2017 öppnade Bolaget egen direktförsäljning även i Sverige av AnaConDa och förberedelse för lanseringen av det blivande läkemedlet IsoConDa.

”Vi är stolta över att vi tar detta utvecklingssteg. Norden som är vår hemmamarknad är viktig för oss. Detta går helt i linje med vår strategi att självständigt utveckla terapin inhalationssedering inom intensivvården och utbyggnaden av vår egen försäljningsorganisation i flera länder i Europa. Vi tar därmed ytterligare ett stort steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården”, säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Se alla Pressmeddelanden