Sedana Medical AB (publ) rekryterar Peter Sackey som Medicinsk Chef, Chief Medical Officer (CMO).

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ), som utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa och läkemedel för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar, meddelade idag rekryteringen av Peter Sackey, MD, PhD, till medicinsk chef, Chief Medical Officer (CMO).

Peter Sackey har över tjugo års klinisk erfarenhet som läkare inom anestesi och intensivvård och kommer närmast från rollen som Överläkare och Docent, Funktionsområde Intensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Peter Sackey är en av de ledande forskarna inom inhalationssedering i världen och var den första att använda AnaConDa inom intensivvård.

Peter Sackey har en gedigen klinisk och vetenskaplig bakgrund med mångårig forskning inom intensivvård. Efter sin egen avhandling ”Isoflurane sedation in ICU patients” har Peter handlett doktorander inom området sedering och smärtlindring inom intensivvård. Peter, som innehar European Diploma in Intensive Care har lett flera kliniska prövningar och multicenterstudier men också arbetat med produktutveckling och har haft en central roll i forskning och utveckling inom Anestesi och Intensivvård under många år.  

Peter tillträder sin tjänst som Chief Medical Officer 8 januari 2018 och kommer i huvudsak att vara engagerad i arbetet med Sedana Medicals primära läkemedelskandidat IsoConDa. Produkten är nu i sen klinisk utvecklingsfas med fokus på inhalationssedering av intensivvårdspatienter. Rekryteringen av Peter Sackey innebär en acceleration av aktiviteterna i byggandet av en effektiv organisation för att stödja den övergripande företagsstrategin för registreringen och lanseringen av IsoConDa tillsammans med AnaConDa i Europa och USA.

”Vi är mycket glada över att vi stärker vår organisation med Peter Sackey i denna spännande utvecklingsfas för Sedana Medical. Hans långa erfarenhet från intensivvård och kliniska studier och från att bygga och leda starka team kommer att utgöra en central del i vår fas mot kommersialisering av IsoConDa tillsammans med AnaConDa för inhalationssedering inom intensivvården” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical.

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Pareto Securities är certified advisor till Sedana Medical. 

Se alla Pressmeddelanden