Sedana Medical AB (publ) redovisar rekordstor försäljningsökning under första kvartalet 2018.

Regulatorisk

Sedana Medical AB (”Sedana Medical eller Bolaget”) redovisar en försäljningsökning med 60% under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period 2017, vilket är mer än förväntat. 

I samband med börsnoteringen meddelade Sedana Medical en ambition om att öka försäljningen i genomsnitt med 20% per år fram till registreringen av läkemedlet IsoConDa. För helåret 2017 ökade försäljningen med 26% jämfört med 2016.

Försäljningen under första kvartalet 2018 uppgick till 15 486 TSEK (9 681 TSEK) vilket är en ökning med 60% jämfört med motsvarande period 2017, viket är mer än förväntat. Korrigerat för den starka Euron är ökningen cirka 50%. Försäljningen i Tyskland fortsätter att öka kraftigt och representerar 88% av den totala försäljningen. Den främsta anledningen till ökningen ligger i att många kliniker ökar användningen av Inhalationssedering men även att flera nya kliniker börjat tillämpa terapin. Frankrike har nu börjat ta fart om än från ett lågt utgångsläge.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 22.30 (CET).

______________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Mellanöstern, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden