Sedana Medical AB (publ) lanserar AnaConDa-S

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) lanserar AnaConDa-S, en ny innovation och vidareutveckling av föregångaren AnaConDa, där den så kallade dödvolymen har halverats från 100 ml till 50 ml. En halvering av dödvolymen ökar den potentiella marknaden med cirka 25%.

AnaConDa-S är en vidareutveckling av AnaConDa och är utformad på ett sätt som gör att många fler patienter även de med lägre lungkapacitet kan sederas vilket inte var möjligt med den äldre modellen. AnaConDa-S breddar målgruppen med omkring 25 procent och gensvaret från vården är mycket positivt. Sedana Medical bedömer att AnaConDa-S successivt kommer att ersätta den gamla AnaConDa modellen. 

Utvecklingsarbetet har framgångsrikt genomförts av Sedana Medicals utvecklingsavdelning på Irland med Ron Farrell, COO/R&D i spetsen. AnaConDa-S blev godkänt och CE-märkt i Europa den 16 januari 2017 och lanseras i Tyskland som första land i mars 2017.

”Utvecklingen av en ny generation AnaConDa går hand-i-hand med våra pågående satsningar med en klinisk studie, som ska generera ett marknadsgodkännande av vårt läkemedel IsoConDa® (isofluran) för inhalationssedering inom intensivvård, och utbyggnaden av vår försäljningsorganisation. Vi har sedan årsskiftet tagit ett stort steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ)
Mobil: +46 (0)70 – 675 33 30, Email: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Se alla Pressmeddelanden