Sedana Medical AB (publ) – Första direktförsäljningen av AnaConDa i Storbritannien.

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (publ) (Sedana Medical eller Bolaget) har i enlighet med tidigare kommunicerad plan satt upp egen försäljningsorganisation i Storbritannien och levererar nu sina första direktleveranser av AnaConDa för sedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdskliniker i Liverpool och Hull.

Sedana Medical har nyligen satt upp en direktförsäljningskanal i Storbritannien med egen försäljningsorganisation. Detta är ett led i den sedan tidigare kommunicerade planen att etablera sig på de viktigaste marknaderna i Europa före ett marknadföringsgodkännande av läkemedelskandidaten IsoConDa (Isoflurane) och därmed också ett fullt godkännande av hela terapin inhalationssedering inom intensivvård.

Vi är mycket glada över att vi nu kan starta arbetet med att bygga marknad för inhalationssedering även i Storbritannien. Självklart är det extra glädjande när vi så snabbt också kan få positiv respons genom ordrar från flera intresserade kliniker. Vi tar härmed ytterligare ett stort steg mot vår vision att göra inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget att detta ger en marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden