Sedana Medical AB (publ) byter Certified Adviser från Pareto Securities AB till Erik Penser Bank.

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) informerar härmed att man byter Certified Adviser från Pareto Securities AB till Erik Penser Bank den 1 januari 2018. 

För ytterligare information, kontakta:


Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB

Mobil: +46 70 675 33 30,

E-post: christer.ahlberg@sedanamedical.com

Pareto Securities är Certified Advisor till Sedana Medical. 

Se alla Pressmeddelanden