Avstämningsdag för uppdelning av aktier (split) i Sedana Medical fastställd till 27 maj 2021

Regulatorisk

Vid årsstämman i Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) den 10 maj 2021 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split), varvid varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1). Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdagen för uppdelningen av aktier.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för uppdelningen av aktier ska vara torsdagen den 27 maj 2021. Det innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är tisdagen den 25 maj 2021 och att första dag för handel med uppdelade aktier är onsdagen den 26 maj 2021.

Uppdelningen verkställs automatiskt genom Euroclear Sweden AB:s försorg och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med uppdelningen kommer bolagets aktier att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är: SE0015988373.

Efter genomförd uppdelning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 92 186 960 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, VD och koncernchef, +46 70 675 33 30
Susanne Andersson, CFO, +46 73 066 89 04
ir@sedanamedical.com

 

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sedaconda och räknar med ett godkännande under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar, för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling, som inhalationssedering löser. Idag beräknas det globalt finnas mellan sju och åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården, jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien. Dessa patienter är i genomsnitt sederade tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden