Sedana Medicals vd Christer Ahlberg lämnar bolaget

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att Christer Ahlberg har informerat styrelsen för Sedana Medical att han avgår som vd för att bli vd i Cinclus Pharma AB. Christer Ahlberg kvarstår som vd fram till sommaren 2021 och styrelsen startar idag en process för att hitta en ersättare.

”Sedana Medical är på god väg att etablera inhalationssedering som en standardbehandling inom intensivvården. Jag tror starkt på den utvecklingen och har för avsikt att kvarstå som stor ägare. Det har varit mycket roliga och spännande år och det har varit en förmån att tillsammans med alla otroliga medarbetare bygga upp Sedana Medical. Min passion och styrka ligger i entreprenörskapet, att vara med från början och bygga upp det lilla bolaget till att nå nästa nivå och göra organisationen redo för full kommersialisering. Med tanke på hur väl Sedana Medical har utvecklats känns tidpunkten rätt för att lämna över stafettpinnen till en ny vd nu när vi lämnar utvecklingsfasen och startar den europeiska lanseringen av vårt snart godkända läkemedel Sedaconda tillsammans med sedan tidigare godkända AnaConDa. Vi har också initierat registreringsarbetet för att etablera behandlingen i USA de kommande åren, vilket blir den största möjligheten för nästa vd. Utvecklingen har varit fantastiskt under dessa år när vår försäljning flerdubblats, samtidigt som vi har ett läkemedelsgodkännande inom räckhåll senare i år. Sedana Medical har idag en mycket solid bas att bygga vidare på.”, kommenterar Christer Ahlberg, vd för Sedana Medical.

”Vi vill tacka Christer för att han under drygt fyra år som vd etablerat och byggt Sedana Medical från att vara ett litet lokalt medicinsktekniskt bolag till att bli ett globalt medicinsktekniskt och läkemedelsbolag med utomordentliga förutsättningar att utveckla inhalationssedering till en global standardbehandling. Vi har samtidigt stor respekt för att han efter allt han uppnått under dessa år och med sin kompetens att i tidig fas bygga bolag, nu känner att det är dags att möta nya utmaningar utanför Sedana Medical.”, säger Thomas Eklund, styrelseordförande för Sedana Medical.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Ahlberg, vd, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30
E-post:
christer.ahlberg@sedanamedical.com

Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB

Mob: +46 70 824 20 25

E-post: Thomas.eklund@investorab.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Sedana Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021 kl. 21.00 (CET).

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produkten AnaConDa för administrering av volatila anestetika. Genom en kombinationsbehandling av AnaConDa och läkemedelskandidaten Sedaconda (isofluran) tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande i Europa för Sedaconda och räknar med ett godkännande under andra halvåret 2021.

Det finns flera utmaningar, för både patienter och sjukvård med dagens intravenösa standardbehandling, som inhalationssedering löser. Idag beräknas det globalt finnas mellan sju och åtta miljoner patienter som sederas på grund av mekanisk ventilering i intensivvården, jämnt fördelade mellan USA, Europa och Asien. Dessa patienter är i genomsnitt sederade tre till fyra dagar. Sedana Medical uppskattar den totala marknadspotentialen till 20–30 miljarder kronor. Tre år efter marknadsgodkännande i Europa räknar Sedana Medical med en försäljning om 500 miljoner kronor i Europa och en EBITDA-marginal på cirka 40 procent. Bolaget har inlett aktiviteter för att nå marknadsgodkännande i USA år 2024 och även på marknader utanför EU.

Sedana Medical har egen försäljning i Benelux, Frankrike, Norden, Spanien, Storbritannien och Tyskland samt externa distributörer i övriga delar av Europa, Australien, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko och Sydkorea. Bolaget grundades 2005, har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver medicinteknisk utveckling på Irland.

Se alla Pressmeddelanden