Sedana Medical erhåller marknadsgodkännande i Italien

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) har erhållit marknadsgodkännande för Sedaconda[®] (isofluran) för inhalationssedering i intensivvård i Italien, vilket innebär att bolagets behandling nu är godkänd i 17 europeiska länder.

“Detta godkännande i Italien innebär att vi nu har marknadsgodkännande för vårt läkemedel i 17 länder i Europa, och vi inväntar dessutom godkännande i Storbritannien under 2023. Dessa godkännanden gör att vi kan erbjuda våra kunder den första och enda registrerade behandlingen för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård", säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical. Sedaconda® (isofluran) har redan erhållit prissättnings- och subventionsgodkännande i Italien. Tidsplanen för kommersiell lansering beror på varutillgång och bolagets distributör för den italienska marknaden, och lansering förväntas ske under andra halvåret 2023.   

 

Sedana Medicals läkemedel Sedaconda (isofluran), som administreras till patienten med bolagets unika medicintekniska produkt Sedaconda ACD, är nu godkänt i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden