Sedana Medical erhåller godkännande för AnaConDa i Japan

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (Sedana Medical eller bolaget) meddelar idag att bolaget erhållit marknadsgodkännande för AnaConDa från Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) i Japan.  Godkännandet innebär att AnaConDa får marknadsföras, säljas och användas för administrering av flyktiga anestesiläkemedel för mekaniskt ventilerade patienter i Japan. Sedana Medical arbetar nu för att bolagets japanska distributör ska kunna lansera AnaConDa i Japan under 2019.

AnaConDa är Sedana Medicals produkt för administrering av flyktiga anestesiläkemedel inom framförallt intensivvården och det japanska hälsoministeriets godkännande innebär att bolagets distributör nu kan påbörja försäljning av AnaConDa i Japan. Japan är världens tredje största marknad, mätt i försäljningsvärde, inom life science.

Sedana Medical beräknar att de mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienterna på de japanska intensivvårdsklinikerna summerar till drygt 1 miljon ventilerade behandlingsdygn årligen. Bolagets strategi är att bearbeta den japanska marknaden på samma sätt som i Europa och primärt bygga upp användningen av AnaConDa för att parallellt initiera en utvärdering av registreringsarbetet för läkemedelskandidaten IsoConDa (isoflurane).

”Vi är självfallet stolta över det japanska godkännandet som ligger helt i linje med vår strategi; att Inhalationssedering med hjälp av AnaConDa och IsoConDa ska bli en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården. Att vi nu kan börja sälja i Japan är glädjande, men fortfarande återstår arbetet med att få vårt läkemedel IsoConDa registrerat. Det är en process som kan ta flera år, men med dagens besked kan vi ta oss ann den japanska marknaden på allvar,” säger Christer Ahlberg, VD för Sedana Medical.

Kort om Sedana Medicals marknad

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Sedana Medical detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl.08.45 (CET).

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige.

Se alla Pressmeddelanden