Sedana Medical AB (publ) rekryterar Global Marketing Director.

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ), som utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa och läkemedel för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar, meddelade idag rekryteringen av Gunilla Mickelsson till Global Marketing Director.

Gunilla Mickelsson har över tjugo års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från rollen som Senior Director, Head of Marketing, Specialty Care på Sobi .
Gunilla Mickelsson har en gedigen erfarenhet och bakgrund med mångårigt arbete inom global marknadsföring och försäljning av läkemedel. Hon har haft ledande marknads- och försäljningsbefattningar på Sobi, Pfizer, Meda och AstraZeneca. Gunilla Mickelsson har under sina senaste år varit drivande i flertalet internationella läkemedelslanseringar och har med framgång byggt upp team och organisationer med ansvar för såväl varumärkesstrategier som kommersiella strategier. Dessutom har hon arbetat med affärsutveckling med ansvar för alliance management och har en bred erfarenhet av partnersamarbete inom kommersialisering och distribution av läkemedel.

Gunilla tillträder sin tjänst som Global Marketing Director den 1 oktober 2018 och kommer utöver att vara med i företagets ledningsgrupp i huvudsak att vara engagerad i arbetet med Sedana Medicals lansering av Inhalationssedering med hjälp av AnaConDa och blivande läkemedlet IsoConDa. IsoConDa är nu i sen klinisk utvecklingsfas med fokus på inhalationssedering av intensivvårdspatienter. Rekryteringen av Gunilla Mickelsson innebär en acceleration av aktiviteterna i byggandet av en effektiv marknadsorganisation som ska arbeta för att nå den övergripande företagsstrategin att göra inhalationssedering med hjälp av AnaConDa och IsoConDa till en global standardterapi för mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvård.

”Vi är mycket glada över att vi stärker vår organisation med Gunilla Mickelsson i denna spännande utvecklingsfas för Sedana Medical. Hennes långa erfarenhet från marknads- och försäljningsarbete inom läkemedelsindustrin och marknadsutveckling globalt kommer att utgöra en central del i att lyckas med att nå våra mål och vår vision” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical.

Kort om marknaden

Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB
Mobil: +46 70 675 33 30, E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com

Sedana Medical är noterat på Nasdaq First North.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00.

_____________________________________

Sedana Medical AB (publ) utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar. En större klinisk registreringsstudie pågår för att få läkemedlet IsoConDa® (isofluran) godkänt för inhalationssedering inom intensivvården i Europa.

Sedana Medical har egen försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike och Spanien samt externa distributörer i delar av övriga Europa, Kanada, Australien och Sydkorea. Bolaget bedriver forskning och utveckling på Irland, huvudkontoret är baserat i Stockholm, Sverige. 

Se alla Pressmeddelanden