Sedana Medical AB (publ) registrerar AnaConDa i Sydkorea

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (”Sedana Medical”) produkt AnaConDa godkänns av K-FDA i Sydkorea. Sydkorea är första landet i Asien som godkänner AnaConDa. Produkten kommer att lanseras i samarbete med distributören DaeSeuk Med Co. Ltd.

AnaConDa godkändes den 23 februari 2017 av den Sydkoreanska myndigheten K-FDA och är därmed den första marknaden i Asien som godkänner AnaConDa teknologin. Sedana Medical har sedan tidigare ingått avtal med den sydkoreanska distributören DaeSeuk Med Co. Ltd. avseende rättigheter att marknadsföra och sälja AnaConDa till sydkoreanska sjukhus vilket nu initieras.

DaeSeuk har en landsomfattande säljstyrka som kommer att börja utbilda vården i användandet av Sedana Medicals patenterade innovation AnaConDa, för användning av inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar.

”Genom godkännandet och kommande lansering av AnaConDa i Sydkorea har vi etablerat oss på vår första asiatiska marknad vilket är en milstolpe i företagets historia och i linje med vår strategi.  Parallellt med de pågående kliniska studierna som vi genomför i Tyskland, inför ett planerat marknadsgodkännande av läkemedlet IsoConDa® (isoconda) i Europa, bygger vi upp en internationell säljorganisation i egen regi på våra huvudmarknader kompletterad med externa distributörer och återförsäljare på övriga marknader. Redan idag finns vi representerade i flertalet länder i Europa och Mellanöstern, Kanada, Australien och nu Sydkorea” säger Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Christer Ahlberg, VD Sedana Medical AB (publ)
Mobil: +46 (0)70 – 675 33 30
Email: christer.ahlberg@sedanamedical.com 

Se alla Pressmeddelanden