Första dag för handel i Sedana Medicals aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") meddelade den 19 januari 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Listbytet"). Idag, den 25 januari 2023, inleds handeln i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

“De senaste åren har Sedana Medical växt till ett globalt företag som förbättrar livet för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård i över 40 länder. Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg på vår tillväxtresa genom att flytta från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm, huvudlistan i Stockholm. Vi ser flytten till en reglerad marknad som en kvalitetsstämpel som återspeglar Bolagets mognad, och något som ytterligare kan främja vår tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden, samt bredda Bolagets aktieägarbas”, säger Johannes Doll, vd för Sedana Medical.

Bolagets aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamn (ticker) SEDANA och ISIN SE0015988373. Aktieägare i Sedana Medical behöver inte vidta några åtgärder med anledning av Listbytet.

För fullständig information avseende listbytet till Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som har upprättats av Sedana Medical och godkänts av Finansinspektionen. Prospektet är publicerat på Sedana Medicals webbplats (www.sedanamedical.se) och finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida.

Rådgivare

Pareto Securities AB och Advokatfirman Lindahl KB har agerat finansiell respektive legal rådgivare till Sedana Medical i samband med listbytet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

 

 

 

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

 

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

 

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

 

Se alla Pressmeddelanden