2 Layers

Sedaconda Syringe

Sedaconda Syringe

Sedaconda-sprutan är en spruta på 50/60 ml med en unik koppling som passar anslutningen i slangen för anestetika på Sedaconda ACD. Den får endast användas med sprutpumpar som är CE-märkta och programmerbara för administrering av läkemedel och som har inställningar för sprutorna Sherwood Monoject eller Becton Dickinson Plastipak 50 ml (50/60 ml). Sprutorna kan förfyllas och förvaras i upp till 5 dagar i en mörk miljö i rumstemperatur. Säkerställ alltid att sprutan är säkert förseglad när den inte används.

  • Referensnummer: 1026022
  • Användning: Engångsbruk
  • Produktklassificering: Klass IIa
  • Hållbarhet: 5 år från tillverkningsdatum
  • Destruktion: Tomma sprutor kasseras som vanligt sjukhusavfall
  • Förpackningsenhet: 1 förpackning innehåller 25 st Sedaconda-sprutor
  • Används tillsammans med Sedaconda ACD-L och Sedaconda ACD-S. Ref: 1026100 / 1026050

Jag vill veta mer

Tekniska Specifikationer

Fyllningsvolym 50 ml
Förvaringstid för fylld spruta Upp till 5 dagar, mörkt och i rumstemperatur.