2 Layers

Bringing inhaled sedation to intensive care.

Karriär

James Toland

Head of R&D, Irland

"Den största glädjen i min roll är tillfredsställelsen när en ny produkt lanseras på marknaden."

Sedana Porträtt James

Berätta om hur du hörde talas om Sedana Medical och varför du började här?

Jag hörde talas om Sedana Medical för några år sedan. Jag bor i närheten av det irländska kontoret och när jag fick veta att det var ett medicintekniskt företag specialiserat på forskning & utveckling (R&D), blev jag ärligt talat lite chockad eftersom staden inte är en plats man skulle associera med utveckling av medicintekniska produkter.

Anledningen till att jag började på Sedana Medical är tack vare de anställda som berättade om de intressanta FoU-projekten man arbetar med, det var det som uppmuntrade mig mest till att börja.

Vad gör du som chef för R&D Irland?

Min roll som chef för R&D Irland är mycket varierande. Vårt FoU-team är väldigt samarbetsinriktat och fungerar mycket bra tillsammans. FoU-projekt är inte alltid en enkel process, det är viktigt att arbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar och att navigera mellan allas åsikter för att driva projekten framåt. 

Sedana Medical tittar på lösningar för att göra våra produkter så enkla att använda som möjligt. Jag är med och tittar på metoder för att förbättra hur en kund upplever våra produkter, allt från förpackningar, bruksanvisningar till själva produkten – allt för att göra det så användarvänlig som möjligt.

Jag tittar även på potentiella nya produkter. Vi har en portfölj av potentiella produkter, men det är att välja rätt projekt och att fördela rätt resurser till dem som är den svåra delen. På Sedana Medical har vi en process för produktutveckling som inkluderar tvärfunktionella och parallella aktiviteter som involverar många delar av vår organisation.

Vad ger dig mest glädje i den här rollen?

Den största glädjen i min roll är tillfredsställelsen när en ny produkt lanseras på marknaden. Att få ut nya produkter på marknaden har dock varit mycket svårt de senaste två åren på grund av pandemin.

Vad utmärker Sedana Medical som arbetsgivare?

Jag skulle säga att Sedana Medical som arbetsgivare, värderar sina anställda och deras åsikter oberoende av position inom företaget. Enligt min åsikt lyssnar Sedana Medical på intern feedback och det är något jag tycker är positivt.