Historia

Sedana Medical har sitt ursprung i den produkt
som vi idag känner som Sedaconda ACD.

På 1990-talet utvecklades en prototyp som genom en speciell form av aktivt kol, kunde reflektera ungefär 90 procent av den utandade narkosgasen, utan att även koldioxiden i utandningsluften reflekterades. Den första tanken var att utveckla ett nytt enkelt narkossystem till en låg kostnad. Efter diskussioner med intensivvårdsläkare fokuserades dock den vidare utvecklingen på sedering inom intensivvård.

Det här är Sedana Medicals historia i korthet.

Vill du veta ännu om vår historia?

En intervju med Sten Gibeck, tidigare styrelseordförande i Sedana Medical, och Ola Magnusson, grundare och VD för Sedana Medical 2005–2011, finns att läsa i vår årsredovisning för 2018.