Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medicals valberedning utsedd

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) meddelar idag att i enlighet med beslut på årsstämman den 19 maj 2017 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsamma…

Sedana Medical AB (publ) rekryterar Nordisk Försäljningschef.

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (”Sedana Medical eller Bolaget”) rekryterar Thor Sundsvik som Nordisk Försäljningschef och etablerar sig därmed i Norden med egen försäljningsorganisation. Thor Sundsvik kommer närmast från Linde Healthcare och tillträder hos Seda…

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Regulatorisk

Pareto Securities har meddelat Sedana Medical AB (publ) (”Sedana Medical” eller ”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo.

Sedana Medical avser att notera aktier på Nasdaq First North

icke-regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELAND…

Sedana Medical AB (publ) lanserar AnaConDa-S

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) lanserar AnaConDa-S, en ny innovation och vidareutveckling av föregångaren AnaConDa, där den så kallade dödvolymen har halverats från 100 ml till 50 ml. En halvering av dödvolymen ökar den potentiella marknaden med cirka 25%.

Sedana Medical AB (publ) registrerar AnaConDa i Sydkorea

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB:s (”Sedana Medical”) produkt AnaConDa godkänns av K-FDA i Sydkorea. Sydkorea är första landet i Asien som godkänner AnaConDa. Produkten kommer att lanseras i samarbete med distributören DaeSeuk Med Co. Ltd.

Christer Ahlberg ny VD för Sedana Medical AB (publ)

icke-regulatorisk

Styrelsen i Sedana Medical AB har utsett Christer Ahlberg till ny VD för bolaget och koncernen. Christer Ahlberg efterträder Mike Ryan som nu ska fokusera mer på styrelsearbete i och utanför bolaget. Christer Ahlberg tillträder sin nya tjänst den 1 f…