Pressmeddelanden

Med vår prenumerationstjänst kan du hålla dig uppdaterad på det senaste från vår verksamhet.

Prenumerera

Sedana Medical erhåller marknadsgodkännande i Italien

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) har erhållit marknadsgodkännande för Sedaconda[®] (isofluran) för inhalationssedering i intensivvård i Italien, vilket innebär att bolagets behandling nu är godkänd i 17 europeiska länder.

Första dag för handel i Sedana Medicals aktier på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") meddelade den 19 januari 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté beslutat att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Listbytet"). Idag…

Sedana Medical har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Sedana Medical AB:s (publ) ("Bolaget" eller "Sedana Medical") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribla…

Sedana Medical erhåller Fast Track Designation från FDA

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) har beviljat Fast Track Designation (FTD) för utvärdering av isofluran administrerat via Sedaconda ACD-S för sederi…

Sedana Medicals valberedning utsedd

Regulatorisk

Enligt principerna för tillsättande av valberedning i Sedana Medical AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september tillsammans med styrelsens ordförande.

Sedana Medical presenterar på ESICM

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett vetenskapligt symposium under ESICM Lives 2022, European Society of Intensive Care Medicines årliga kongress. Dessutom kommer ytterligare data om inhalatio…

Sedana Medicals produkter erhåller MDR-certifikat

icke-regulatorisk

Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm) meddelar idag att bolaget erhållit MDR-certifikat (Medical Device Regulation), vilket säkerställer den fortsatta tillgången till den europeiska marknaden för Sedaconda® ACD under det nya medicintekniska…

Kommuniké från årsstämma i Sedana Medical AB (publ)

Regulatorisk

Idag den 11 maj 2022 hölls årsstämma i Sedana Medical AB (publ) (SEDANA: FN Stockholm). I syfte att motverka spridningen av coronaviruset hölls årsstämman endast genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Stäm…